Podpora pro vaše další akční plánování

Projekt P-KAP ukončil činnost, důležité know-hov ve všech tematických oblastech (oblastech intervence) i procesech plánování vám zůstává k dispozici zde na webu www.pkap.cz

vše pro školy

stručně a přehledně srovnané "balíčky" metodické podpory najdete na stránce metodické podpory ŠAP a PA

vše pro kraje

stručně a přehledně srovnané "balíčky" metodické podpory najdete na stránce metodické podpory KAP