Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  

Pojetí jednotlivých oblastí intervence

ucelené informace ke každé z 9 tematických oblastí krajského akčího plánování: manažerské shrnutí, podrobná SWOT analýza každé oblasti, její charakteristika a vývojové trendy, konkrétní možnosti, jak oblast rozvíjet ve škole i jak její rozvoj podporovat z pohledu zřizovatele a orgánů decizní sféry


Téma předčasných odchodů žáků ze vzdělávání bylo začleněno do oblasti Kariérové poradenství – následující přehledný materiál mapuje možné specifické příčiny a možnou prevenci předčasných odchodů žáků v jednotlivých oblastech intervence.

Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování


EDUSÍŤ

Externí odborníky pro vaše další projekty  a plány, které najdete v Katalogu odborníků Edusítě a můžete je jednoduše kontaktovat prostřednictvím jejich účtu na profesní sociální síti LinkedIn


Školní akční plán v životě školy

stručný elektronický průvodce smyslem a tvorbou školního akčního plánu

Příklady inspirativní praxe SŠ, VOŠ a krajů napříč intervencemi - souhrnný přehled

V projektu P-KAP jsme shromáždili 100 inspirativních příkladů ze středních škol - odborných i gymnázií, z vyšších odborných škol i krajské aktivity napříč republikou. Kromě výše uvedeného seznamu s prokliky na jednotlivé příklady najdete na stránkách každé oblasti intervence ty zajímavé a inspirativní zkušenosti, které se týkají právě toto tematické oblasti.


Webináře projektu P-KAP

září - prosinec 2021

únor - březen 2021

podzim 2020


Víte, že?

zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"


Metodická podpora krajského akčního plánování v průběhu projektu v letech 2016-2021

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP I, r. 2016–2018

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP II, r. 2019–2022

Seminář pro tvůrce školních akčních plánů (únor 2019) – ke stažení materiály z proběhlých seminářů k akčnímui plánování a jednotlivým oblastem intervencí


Videometodiky:

videometodiky projektu P-KAP vznikly v prvních fázích projektu k nastavování procesu akčního plánování  a ke stručnému seznámení s tématy jednotlivých oblastí (tzv. oblastí intervence) a nabídly příklady činností, jimž se školy mohou věnovat. Tyto základní informace byly v průběhu projektu dále rozpracovány a jsou publikovány v dalších materiálech metodické podpory (viz výše). 

Po závažných technických problémech s YouTube účtem NPI v říjnu 2021 byly videometodiky v souvisloslti s ukončením projektu již jako neveřejné archivovány.

Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:

 

Základní informace o ŠAP:

 Dotazníkové šetření II (sběr dat říjen-listopad 2018)

Instruktážní video k průchodu dotazníkem mapujícím potřeby SŠ a VOŠ v tematických oblastech krajského akčního plánování, jejich posun od prvního šetření (prosinec 2015/leden 2016) a cíle ve zmíněných oblastech.