Podpora pro vaše další akční plánování

Projekt P-KAP ukončil činnost, důležité know-hov ve všech tematických oblastech (oblastech intervence) i procesech plánování vám zůstává k dispozici zde na webu www.pkap.cz

 

Projekty více škol - inspirace na webináři P-KAP

Akční plánování a projekty více škol - to je název webináře, který 30. listopadu od 15 hodin pořádá projekt P-KAP v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

 

Jak dál rozvíjet klíčová témata krajského akčního plánování v hl. m. Praze?

Jak podpořit digitální kompetence, podnikavost a kariérové poradenství v krajském akčním plánu a jeho implementačních projektech v hl. městě  Praze? Sledujte webinář P-KAP.

 

Podnikavost, inkluze, výuka cizích jazyků - inspirace pro akční plánování v Plzeňském kraji na webináři P-KAP

Inspirace pro rozvoj podnikavosti, společného vzdělávání a výuky jazyků na SŠ a VOŠ v Plzeňském kraji – to je téma webináře projektu P-KAP, který se koná 8. prosince.

 

Inspiromat pro AP v Jihomoravském kraji

Webinář se uskuteční 19. listopadu od 10 do 11.30 hodin, je určený zejména pro vedení SŠ, VOŠ a realizační týmy zajišťující tvorbu, realizaci a implementaci krajských akčních plánů v Jihomoravském kraji.

 

Jak podporovat začleňování žáků do kolektivu - webinář P-KAP

Úspěšné začleňování žáků do kolektivu je téma i pro střední školu. V rámci tematické oblasti Podpora inkluze se mu budeme věnovat na webináři dne 15. listopadu. 

 

Exelence a rozvoj učitelů pro 21. století – webinář P-KAP

Co je třeba vědět, z čeho vyjít a s čím počítat, aby mohla škola efektivně akčně plánovat rozvoj pedagogického sboru i školního managementu? Webinář se zahraničními odborníky zaměřený na oblast plánování a řízení se koná 11. listopadu 2021.

 

Webinář Mediální gramotnost

Mediální gramotností potřebujeme nesčetněkrát denně. Jaké výzvy přináší do současného a budoucího vzdělávání a jak je uchopit? To je téma webináře, který se uskuteční 1. listopadu 2021 od 15 hodin.

 

Ohlédnutí za konferencí P-KAP

Pojďte nahlédnout do atmosféry Příběhu krajského akčního plánování, závěrečné konference projektu P-KAP.

 

Nedostupná videa na YouTube kanále NPI ČR

Ve čtvrtek 14. října 2021 byl napaden YouTube účet NPI ČR a je nyní nedostupný.  Útočník a jeho motivace nám nejsou známy. V současné době pracujeme na obnově zálohovaných videí, aby byla opět brzy dostupná nejen na nově chystaném YT kanálu NPI ČR, ale také na všech našich webových stránkách, kde jste zvyklí si je pouštět. V případě projektu P-KAP se to týká například všech webinářů (jaro 2020-podzim 2021) a konferenčních spotů.

 

Webináře projektu P-KAP: září - prosinec 2021

Nabízíme vám poslední ze série projektových webinářů. Od konce září do prosince 2021 na vás čekají zajímavá témata související s akčním plánováním v jednotlivých tematických oblastech, včetně plánování a řízení.  Na závěr připravují naši odborní garanti v krajích spolu s garanty intervencí webináře zaměřené na oblasti prioritní v jednotlivých regionech a na možnosti dalšího rozvoje na úrovni krajů, zřizovatelů i škol. V následující tabulce můžete opět sledovat termíny jednotlivých webinářů, jejich programy a odkaz na registrační formulář.

 

Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavateli jako pozice v ŠAP - webinář

Webinář určený zejména pro zástupce středních odborných škol se koná 30. září od 14 do 15.30 hodin.

 

Jak ovlivnilo akční plánování výuku jazyků? Odpovědi nabídne odborný panel P-KAP

Dopady akčního plánování na rozvoj výuky cizích jazyků je téma odborného panelu, který se koná 5. října v Harfa Office Parku. Zájemce srdečně zveme.

 

Wellbeing na střední - webinář projektu P-KAP

Cíleně rozvíjet wellbeing na středních školách, soustavně pečovat o dobrou atmosféru a bezpečné prostředí pro žáky i pedagogy – to je úsilí, které se škole vyplatí z mnoha důvodů. Koncem studia to mohou být například absolventi s lepšími výsledky u maturit či závěrečných zkoušek a přiměřeným sebevědomím, kteří pomáhají šířit dobrou pověst školy.

 

Cirkulární ekonomika - odborný panel projektů P-KAP a Europass

Zajímá vás téma cirkulární ekonomiky a možnosti zapracování témat souvisejících s životním prostředím a lidskou činností do RVP? Jak promítnout tato témata do ekonomického vzdělávání a společenských věd?  Odpovědi nabídne Odborný panel projektů Podpora krajského akčního plánování a Europass, na němž vystoupí zástupci InCien Akademie Institutu cirkulární ekonomiky. Termín konání 11. 8. 2021.

 

Edusíť – P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata krajského akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.

 

Příběh krajského akčního plánování - sledujte stránky konference P-KAP

Spustili jsme speciální stránku věnovanou konferenci projektu  P-KAP nazvané "Příběh krajského akčního plánování"

 

Změny na dodatcích k osvědčení zachycují nové hodnocení maturit i úlevy pro vybrané obory

Europass dodatky k osvědčení pro absolventy maturitních oborů obsahují nově procentuální hodnocení společné části  maturitní zkoušky a odpovídají novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. Změny se nově týkají také dodatků k osvědčení pro absolventy zdravotnických a sociálních oborů v souvislosti s úlevami z maturit podle nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky.

 

Konference P-KAP: Příběh krajského akčního plánování

Příběh krajského akčního plánování – závěrečná konferencese projektu P-KAP se uskuteční 22. září 2021 od 9 hodin v pražském hotelu DUO (v případě nepříznivé epidemiologické situace online).

 

Jak podporovat podnikavost?

Na tuto otázku hledali odpovědi účastníci odborného panelu projektu P-KAP a Europassu, kteří se sešli  online. První část setkání přinesla inspirativní příspěvky hlavních protagonistů, druhá část proběhla formou workshopů v pěti pracovních skupinách. Podívejme se na hlavní výstupy tohoto panelu.

 

Maturita? Dáme to!

Česká televize, NPI ČR a MŠMT chtějí pomoct maturantům. Díky jejich spolupráci vznikla jedinečná série krátkých autentických videí, ve kterých kromě učitelů vystupují i desítky studentů posledních ročníků středních škol. Série Dáme to! zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly seznamují studenty hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů. V každém z třiadvaceti dílů provázejí učitelé studenty po typických úlohách maturitních didaktických testů a vedle obvyklých postupů upozorňují i na nejčastější chyby.

 

Odborný panel k podpoře podnikavosti

Propojit tvůrce a realizátory projektů na podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě napříč Českou republikou je cílem odborného panelu, který pořádá projekt P-KAP a Národní centrum Europass.

 

Webináře P-KAP únor - březen 2021

Letošní úvodní série webinářů nabídla devět online setkání k aktuálním tématům akčního plánování určeným pro vedení i pedagogy středních škol a vyšších odborných škol, zástupce krajů i pro další zájemce o konkrétní témata. V odkazem vám nabízíme záznamy webinářů zveřejněné na Youtube. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.

 

PF 2021