Evropský týden odborných dovedností 2020

ZAPOJTE SE DO EVROPSKÉHO TÝDNE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ

 Letos již po páté vyhlásila Evropská komise osvětovou kampaň na podporu odborného vzdělávání a přípravy – Evropský týden odborných dovedností. Školy, firmy, hospodářské komory, oborové asociace, úřady práce a další instituce se mohou aktivně zapojit a zorganizovat akci, během které představí přínosy odborného vzdělávání pro jednotlivce i pro společnost.

Akce se mohou konat kdykoliv do konce roku, ale hlavní pozornost bude směřovat k týdnu od 9. do 13. listopadu.

 Témata letošního ročníku jsou:

  • Zelená dohoda pro Evropu
  • Evropa připravená na digitální věk

 V České republice koordinuje tuto osvětovou kampaň Dům zahraniční spolupráce (DZS), který pro české organizátory připravil speciální výzvu

a v listopadu pořádá také konferenci S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání.

 Jak se můžete zapojit?

  • Zorganizujte vlastní akci na podporu a propagaci odborného vzdělávání a přípravy. Konat se může kdykoliv od září do prosince 2020.
  • Forma i rozsah akce je zcela na fantazii a možnostech každého organizátora. Akce mohou být třeba jen pro pozvané hosty, nebo pro širokou veřejnost. Mohou být i virtuální.
  • Registrujte se do online mapy na stránce www.objevsvujtalent.cz. Registrace je otevřená do konce roku, ale pokud to stihnete do 30. září, získáte od DZS balíček promo předmětů.
  • Propagujte vaši akci i vaše úspěchy v oblasti odborného vzdělávání. Používejte hashtagy #ObjevSvujTalent a #DiscoverYourTalent.

Více informací najdete na stránce www.objevsvujtalent.cz.