Jak dál rozvíjet klíčová témata krajského akčního plánování v hl. m. Praze?

Jak podpořit digitální kompetence, podnikavost a kariérové poradenství v krajském akčním plánu a jeho implementačních projektech v hl. městě  Praze? Sledujte webinář P-KAP.

 

webinar Praha grafika.jpg

 

Jak podpořit digitální kompetence, podnikavost a kariérové poradenství v krajském akčním plánu a jeho implementačních projektech v hl. městě  Praze? 

Webinář projektu P-KAP je zaměřený na inspiraci pro akční plánování v hlavním městě Praze s představením pojetí tematických oblasti, jež jsou v hlavním městě považovány za klíčové. Seznámíte se s novými trendy, předpokládaným vývojem, možnostmi rozvoje a podpory digitálních kompetencí, podnikavosti a kariérového poradenství ve školách, z pozice školy, kraje i dalších aktérů ve vzdělávání. Tento webinář je určen jak členům realizačního týmu KAP, I-KAP, MAP, ředitelům škol, pedagogům škol, kteří tvoří školní akční plány, plány aktivit a bilancují či plánují rozvoj tematických oblastí v nadcházejícím období, ale i členům PsV HMP. Je určen všem, které zajímá EDUSÍŤ.  Program

Kapacita webináře byla vyčerpána, záznam však bude možno shlédnout – sledujte odkaz na záznam v tabulce  webinářů projektu P-KAP září-prosinec 2021 (záložka ZPRÁVY na www.pkap.cz)