Konference P-KAP: Příběh krajského akčního plánování

Příběh krajského akčního plánování – závěrečná konferencese projektu P-KAP se uskuteční 22. září 2021 od 9 hodin v pražském hotelu DUO (v případě nepříznivé epidemiologické situace online).

Závěrečná projektová konference nabízí ohlédnutí za uplynulými šesti lety krajského akčního plánování. K jeho hlavním aktérům patří:

  • 14 krajů ČR – každý z nich postupně vytvořil dva krajské akční plány, uskutečnily se desítky krajských implementačních projektů; 
  • Více než tisícovka zapojených středních škol a vyšších odborných škol – mají zpracované a naplňují své školní akční plány nebo plány aktivit;
  • Pracovníci projektu Podpora krajského akčního plánování, kteří všem výše jmenovaným poskytli příležitost rozvíjet vlastní strategické oblasti vzdělávání, zůstat zároveň v souladu se záměry vzdělávací politiky státu a využívat k financování svých plánů prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum,  vývoj vzdělávání.

V první části konference vám nabízíme příběhy škol, krajů i pracovníků projektu P-KAP sesbíraných v uplynulých šesti letech. Ve druhé části se budeme věnovat budoucnosti strategického řízení a akčního plánování ve vzdělávací oblasti.

Podrobnosti k programu, účinkujícím a registraci najdete na webové stránce věnované konferenci Příběh krajského akčního plánování, která byla spuštěna 19. května 2021.

 Školní akční plán v životě školy