NPI pro školy v době pandemie: Koronavirus.edu.cz

Přehledně, stručně a jasně podané základní informace týkající se (nejen)ú distančního vzdělávání nabízí ředitelům a učitelům škol nový web Národního pedagogického institutu a MŠMT Koronavirus.edu.cz.Jednoduchá a přehledná stránka je v sekci Informace a FAQ průběžně doplňována a aktualizována informacemi z MŠMT a MZČR. Učitelé a ředitelé mohou také mezi sebou diskutovat a sdílet nápady a inspiraci ze škol. To nejzajímavější z diskuze ve FB skupině (https://www.facebook.com/groups/covid.npi.cz) průběžně přidáváme na samotný web.

Jak se popasovat s nástrahami on-line výuky? Jak s žáky komunikovat on-line? V sekci Distanční vzdělávání jsou nachystána návodná videa, navazující texty a přístup k dalším zdrojům. „Webináře přinášejí praktické rady, jak realizovat online výuku a na co si dát pozor. Na výběru témat spolupracujeme s učiteli a řediteli, se kterými jsme v pravidelném kontaktu díky našim metodickým kabinetům a stálé konferenci ředitelů. Hledáme lektory, kteří mají s tématem praktické zkušenosti. Webináře zveřejňujeme zdarma a bez administrativní zátěže. Věřím, že to vše činí z webinářů, které jsou přímo navázané na praxi a čerpají z ní, přínosnou součást profesní podpory,” říká garant rubriky Jiří Nekola (projektový

V sekci Virtuální škola se shromažďují konkrétní mezipředmětové projekty a aktivity pro on-line výuku žáků. Redakční rada této sekce je složená ze zástupců projektů a aktivit NPI ČR, Sekci představuje její koordinátor Petr Naske: „Nabízíme inspiraci pro učitele, kteří ve virtuální škole naleznou adaptované úkoly pro přímé zadání žákům v době distanční výuky. Mottem virtuální školy jsou hesla: (1) VEZMI aktivitu – (2) ADAPTUJ pro sebe pokyny pro žáky (čas do 5–10 minut) – (3) POŠLI žákům – (4) SESBÍREJ zpětné vazby/výsledky žáků – (5) NAPLÁNUJ reflexi s žáky. Plánujeme rozšířit vstupy virtuální školy i o podklady pro MŠ a SŠ. Uvítáme zpětné vazby učitelů, co by chtěli pro ostatní učitele ve virtuální škole zveřejnit a pomoci jim s realizací smysluplné výuky #nadalku.“

V rámci podpory rovných šancí ve vzdělávání web nabízí také psychologickou pomoci pedagogům i rodičům, na které dopadla koronakrize. Garantem rubriky je Tomáš Machalík a ten říká: „Po jarních zkušenostech s uzavřením škol víme, jak náročná tato situace pro všechny byla. Proto jsme na odkazu https://zapojmevsechny.cz/pomoc/ spustili službu psychologického poradenství na dálku. Prostřednictvím jednoduchého formuláře mohou pedagogové či rodiče v obtížné situaci zanechat kontakt našim psychologům a psychoterapeutům, kteří jim následně nabídnou svou pomoc. Služba probíhá diskrétně a je bezplatná.“