Matematická gramotnost: zajímavý tip pro vzdělávání učitelů

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky nabízejí úlohy i s rozborem, které jsou uvolněné z mezinárodního šetření PISA pro 15leté žáky k bezplatnému využití. Materiály dostupné z následujícího webového odkazu ČŠI jsou vhodné pro vzdělávání pedagogů. http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-prirodovedny-(1)