Nově: Metodika pro nepovinné tematické oblasti

Jak plánovat rozvoj gramotností, výuky jazyků či ICT kompetencí? Pojetí těchto oblastí z hlediska tvorby školních akčních plánů včetně několika konkrétních příkladů nabízí příloha č. 6 Metodiky tvorby ŠAP, která byla zveřejněna 10. října. Najdete ji v sekci Metodická podpora/Podpora ŠAP/PA.