Více než 200 škol už tvoří svůj první ŠAP

Více než 560 středních a vyšších odborných škol určitě chce tvořit svůj první školní akční plán, dalších zhruba 260 o tom velmi vážně uvažuje. Na dvě stovky z nich ho už má rozpracovaný. Nejvíce zájemců je v Moravskoslezském kraji.