Dotazníkové šetření II: zveřejněno instruktážní video

27. září bylo zveřejněno instruktuážní video k průchodu dotazníkem druhé vlny celorepublikového dotazníkové šetření, které zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání prostřednictvím projektu P-KAP. Sběr dat formou on-line dotazníku proběhne v období 1. října – 30. listopadu 2018. (Se zněním dotazníku se všechny školy měly možnost seznámit již od června, kdy dostaly k dispozici textovou verzi.)

Instruktážní video najdete na kanále youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=JC8R1fCPSnQ&feature=youtu.be

a na našem webu v sekci Metodická podpora: http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/podpora-sap-pa

Dotazníkové šetření II mapuje potřeby středních a vyšších odborných škol v celonárodně významných vzdělávacích oblastech,  jejich posun od minulého šetření (proběhlo v období prosinec 2015 – leden 2016) a cíle ve zmíněných tematických oblastech.