Co všechno může ve škole zařídit koordinátor spolupráce se zaměstnavateli?

Také se rozrostl počet vašich firemních partnerů nebo uvažujete o nových formách spolupráce se zaměstnavateli? Pak může být efektivní, aby přípravu, koordinaci spolupráce a další související agendu převzal školní koordinátor spolupráce. Možná jste si na financování této pozice požádali i o šablonu 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ. Co všechno může být náplní jeho práce, z jakých prostředků (i mimo šablony) lze tuto pozici proplácet a řadu dalších praktických informací nabízí publikace  Koordinátor spolupráce školy  a zaměstnavatelů, na jejíž tvorbě se jako spoluautorka podílela odborná garantka P-KAP v oblasti odborného vzdělávání.