Wellbeing na střední - webinář projektu P-KAP

Cíleně rozvíjet wellbeing na středních školách, soustavně pečovat o dobrou atmosféru a bezpečné prostředí pro žáky i pedagogy – to je úsilí, které se škole vyplatí z mnoha důvodů. Koncem studia to mohou být například absolventi s lepšími výsledky u maturit či závěrečných zkoušek a přiměřeným sebevědomím, kteří pomáhají šířit dobrou pověst školy.

Být v pohodě a cítit se bezpečně je základní podmínkou pro efektivní učení a dosahování optimálních studijních výsledků. Na webináři projektu P-KAP, který se uskuteční 21. září 2021, se seznámíte se souvislostmi mezi stresem a učením i s konkrétními možnostmi, jak dlouhodobě podporovat wellbeing žáků i pedagogů na středních školách. Stranou zájmu nezůstane ani "digitální wellbeing" – tedy efektivní, časově přiměřené a bezpečné využití technologií při výuce.

Na webináři vystoupí:  Lenka FELCMANOVÁ – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing, projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+, Stálá konference asociací ve vzdělávání; Tomáš VOKÁČ – výkonný ředitel DofE, člen pracovní skupiny Wellbeing, projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Bořivoj BRDIČKA – vysokoškolský pedagog, lektor, autor, editor a propagátor vzdělávacích technologií. Působí na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 Registrace

 Podrobnosti, Program