Dodatky k osvědčení vydává absolventům více než polovina škol – lze je vydávat i elektronicky. Přidejte se!

Dodatek k osvědčení je doklad, který dostávají absolventi na konci studia spolu s maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce zpravidla ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině). Obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia i údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Novou možností je vydávat dodatek osvědčení elektronicky – příslušný dodatek ve formátu pdf umístí škola na svůj web, odkud si ho může absolvent stáhnout. (Při předkládání třetím stranám je dodatek platný pouze v kombinaci s originálem osvědčení, tj. maturitním vysvědčením, výučním listem…)

Benefity dodatku z pohledu akčního plánování

Kariérové poradenství:

Z dodatku k osvědčení je patrné, co žák školy po absolvování daného oboru umí, jaká je úroveň jeho kvalifikace a další profesní uplatnění.  Elektronická verze, snadno dostupná ke stažení na webových stránkách školy, nabízí zajímavé benefity.

  • benefit elektronické verze pro školu

usnadňuje komunikaci školy s výchovnými či kariérovými poradci ZŠ a v dalších náborových aktivitách při představování nabízených studijních a učebních oborů;

zájemci o studium i jejich rodiče získají velmi snadno ucelenou konkrétní představu o znalostech a dovednostech ve zvoleném oboru i o možnostech praktického uplatnění v určitých profesích.

  • benefit elektronické verze pro žáky, resp. absolventy

dodatek je snadno dostupný ke stažení v potřebné jazykové mutaci, lze jej kdykoli jednoduše předložit spolu s příslušným osvědčením o dosaženém vzdělání při žádosti o práci, brigádu nebo další studium v zahraničí i v tuzemsku;

dodatek mohou využít nejen aktuální, ale i dřívější absolventi daného oboru školy bez nutnosti dalšího administrativního řízení a komunikace se školou.

  • benefit elektronické verze pro zaměstnavatele

dodatek přináší stručný a jasný výčet kompetencí absolventa a může spolu s osvědčením o dosaženém vzdělání sloužit jako významný doplňující zdroj při výběrovém řízení na pracovní pozici. 

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli:

Při spolupráci s firemními partnery vnímá 90 % SŠ jako významnou pomoc jejich zapojení do školních náborových aktivit. Odhalilo to dotazníkové šetření potřeb škol v rámci projektu P-KAP, které proběhlo koncem roku 2018. V dodatku jsou jasně formulované a přehledně strukturované informace o profilu a profesním uplatnění absolventů – to umožňuje zaměstnavatelům snadnou identifikaci s vlastními pracovními pozicemi. Díky tomu mohou oslovit potenciální zájemce již ve chvíli, kdy se rozhodují o své další vzdělávací dráze (a v rámci další spolupráce se SŠ se na jejich vzdělávání případně také podílet).

Benefit elektronického dodatku z hlediska celkové image školy

Užívání elektronického dodatku zároveň přispívá k image školy jako moderní instituce standardně využívající digitální technologie a s šetrným přístupem k životnímu prostředí.

Návod, jak postupovat při vydávání dodatků, najdete  zde. Připojte se i vy k těm, kteří je vydávají elektronicky!