Šablony v situaci nouzového stavu

Jak pracovat s personálními šablonami v rámci zjednodušených projektů OP VVV v době, kdy se ve školách na základě nařízení vlády neučí? V případech, kdy je možné vykonávat práci, ať z domova, nebo v budově školy i bez přítomnosti žáků, je možné šablony čerpat. U aktivit, kde to není možné, se plánované aktivity samozřejmě přesouvají na jiný termín. 

Na stránkách MŠMT o tom informuje Řídící orgán OP VVV - podrobnsoti zde