Zveme vás na webinář Projekty na podporu inovací

Webinář si klade za cíl představit projekty inovačních center a další příklady inspirativní praxe, které podporují tvorbu inovací a propojují oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoje kompetence k podnikavosti. Součástí programu budou i zkušenosti z mezinárodních projektů. Webinář je určen zejména učitelům středních škol, zástupcům zřizovatelů a RT KAP / I-KAP. Účastníci budou mít možnost vyslechnout si zajímavé příspěvky a následně se zapojit formou diskuze a anketních otázek.

Webinář pořádá projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky, v rámci tematických oblastí Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Podpora polytechnického vzdělávání. Je určen zejména pro pedagogické pracovníky ze středních škol, zřizovatele a členy realizačních týmů KAP.

Setkání se uskuteční prostřednictvím MS TEAM. Účastník svým přihlášením souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 28. 9. 2020. Program setkání  ZDE

Případné dotazy směřujte na adresu office.pkap@npicr_cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Garanti uvedených oblastí: Ing. Martina Hausdorfová, Ing. Kateřina Lichtenberková a Ing. Bc. Tomáš Cimbálník

REGISTRACE