Témata akčního plánování: Manažerské shrnutí, SWOT analýza, podrobné pojetí

Nabízíme vám souhrnné informace o všech 9 tematických oblastech krajského akčního plánování: po společném úvodu si můžete najít ke každé oblasti manažerské shrnutí, podrobnou SWOT analýzu a aktuální obsáhlé pojetí oblasti. Připomeňme, že se jedná o: Podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; Podporu polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální); Podporu odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli; Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; Rozvoj škol jako center celoživotního učení; Podporu inkluze; Rozvoj výuky cizích jazyků; Digitální kompetence; Čtenářskou a matematickou gramotnost.