Přihlaste svou školu do Národní ceny kariérového poradenství

Ve svém ŠAPu, případně plánu aktivit určitě máte naplánované aktivity v oblasti kariérového poradenství, řadu z nich už také realizujete. Zúročte své nápady a zkušenosti, přihlaste se do Národní ceny kariérového poradenství. Budete mít přístup k dalším tipům a příkladům, můžete se setkat se zajímavými lidmi a získat užitečné kontakty na konferenci, ale i vyhrát studijní návštěvu do zahraničí, plně hrazenou Centrem Euroguidance, a dozvědět se, jak vypadá kariérové poradenství v jiných zemích. Bližší informace v online publikaci Kariérové poradenství na školách a Národní cena kariérového poradenství, kterou ve spolupráci s našimi garanty kariérového poradenství Evou Růtovou a Petrem Pokorným připravilo Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce.