Webináře k tématům akčního plánování květen-červen 2020 - program, záznam

Série webinářů projektu P-KAP na aktuální témata ve všech oblastech krajského akčního plánování, které se uskutečnily v květnu a červnu 2020, vzbudily velký zájem mezi zástupci krajů, škol i jejich partnerů. Jednotlivé webináře reflektovaly bezprostřední zkušenosti z měsíců výuky na dálku a na zajímavých příkladech z praxe krajů i škol nabídly inspirace, jak do budoucna zúročit zkušenosti s online vzděláváním, s hledáním nových forem spolupráce mezi sociálními partnery v kraji i jak systematičtěji podporovat kreativní řešení problémů, které se právě v době koronavirové krize spontánně objevovala a jejichž autory byli často i sami žáci. Webináře se věnovaly také tématům, která budou výrazně ovlivňovat kvalitu vzdělávání v nadcházejících letech, jako je příprava na STEM budoucnosti, nezbytnost celoživotního učení, jazykové vzdělávání a další.

Nabízíme vám k dodatečnému shlédnutí a další inspiraci odkaz na záznamy jednotlivých webinářů, které jsou zveřejněný na Youtube kanálu NPI ČR. 

(Podkanál projektu P-KAP aktuálně obsahuje více než 40 videí. Najdete zde mj. základní informace ke školním akčním plánům a jejich tvorbě či informace k jednotlivým tematickým oblastem krajského akčního plánování, tzv. oblastem intervence. Podkanál P-KAP najdete na Youtube NPI ČR v playlistech, nebo přímo v Youtube zadejte do vyhledavače p kap).

Přehled webinářů P-KAP květen – červen 2020

OBLAST INTERVENCE NÁZEV WEBINÁŘE
TERMÍN ZÁZNAM WEBINÁŘE
Kariérové poradenství  Předčasné odchody ze vzdělávání v akčním plánování,
výměna zkušeností a inspirace - Program
  7. 5. 2020
13:00–15:00
 ZDE
 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  Podpora podnikavého absolventa na bázi podnikání
(sdílení zkušeností - minipodniky, soutěže, projekty)  -   Program
  4. 6. 2020
13:00–15:00
 ZDE
 Rozvoj škol jako center celoživotního učení  Krajská podpora středních škol a vyšších odborných škol v poskytování
dalšího vzdělávání s inspirací a výměnou zkušeností - Program
 16. 6. 2020
10:00–12:00
 ZDE
 Podpora polytechnického vzdělávání  STEM budoucnosti v Polytechnickém vzdělávání
- aplikace zahraničních zkušeností -   Program
 17. 6. 2020
16:00–18:00
 Archivní záznam
 Digitální kompetence  Online výuka po návratu do škol,
 inspirace a sdílení zkušeností - Program
 19. 6. 2020
10:00–12:00
 ZDE
 Rozvoj výuky cizích jazyků  Osobnostní rozvoj učitelů cizích jazyků,
výměna zkušeností - Program
 24. 6. 2020
10:00–12:00
 ZDE
 Odborné vzdělávání vč. spolupráce škol se zaměstnavateli  Praktické vyučování online?
 (inspirace a sdílení zkušeností) -   Program
 24. 6. 2020
13:00–15:30
 Archivní záznam
 Čtenářská a matematická gramotnost  Aktivity IKAP pro oblast rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti
se zohledněním specifik SOŠ a SOU – výměna zkušeností a inspirace - Program
 26. 6. 2020
 9:30–12:00
 Archivní záznam
 Podpora inkluze  Vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných,
výměna zkušeností z krajů - Program
 26. 6. 2020
13:00–15:00
 Archivní záznam