Jak náročná je výuka jazyků na dálku? Anketa mezi pedagogy

Jak si plánujete výuku? Jak komunikujete s žáky, v jakém prostředí zadáváte úkoly a jak žáci reagují? Nabízíme malou anketu mezi středoškolskými pedagogy angličtiny v Moravskoslezském kraji. V současné době především sdílíme zkušenosti, po odeznění pandemie bude čas na reflexe výuky na dálku (nejen v oblasti jazykového vzdělávání) a společné uvažování nad tím, jak by se mohly či měly zkušenosti jarních měsíců promítnout do plánů rozvoje školy, jaké cíle a úkoly pro následující období přidat do školních akčních plánů či plánů aktivit.