Pojetí nepovinných oblastí intervence

Rádi bychom Vás upozornili, že jsme zveřejnili pojetí nepovinných oblastí pro potřeby RT KAP. Stáhnout si je můžete pod následujícími odkazy:

Pojetí tématické oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků

Pojetí tématické oblasti ICT kompetence

Pojetí tématické oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

Všechna pojetí najdete také na stránkách jednotlivých intervencí, kam se dostanete přes záložku Metodická podpora – Oblasti intervencí, kde si vyberte oblast, o kterou máte zájem.