Zveme vás na webinář o podpoře podnikavosti středoškoláků

podnikavost.png

Vážená paní / Vážený pane,

rádi bychom Vás pozvali na webinář na téma Podpora podnikavého absolventa na bázi podnikání (minipodniky, projekty, soutěže) určený k výměně zkušeností mezi kraji.  

Webinář pořádá projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky, v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Je určen zejména pro přátele podnikavosti z řad realizačních týmů KAP, tematických skupin (minitýmů apod.) a odborné veřejnosti.

Webinář se uskuteční prostřednictvím MS TEAM. Účastník souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu tohoto webináře.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 3. 6. 2020 do 12:00 hod. Program setkání je v příloze.

Případné dotazy směřujte na adresu office.pkap@npicr_cz 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 Ing. Kateřina Lichtenberková, Ing. Martina Hausdorfová a celý projektový tým

 

REGISTRACE