Inspirace pro kraje: Příklady aktivit IKAP II

Jak rozvíjet klíčové oblasti středoškolského vzdělávání z úrovně krajů? Projekt P-KAP přináší konkrétní příklady možných aktivit, které mohou kraje využít v projektech Implementace krajských akčních plánů II. V dokumentu Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II  najdete řadu inspirací systematicky přispívajících k rozvoji odborného či polytechnického vzdělávání, kompetencí digitálních, matematických i čtenářských, výuky cizích jazyků, kariérového poradenství, podnikavosti, tvořivosti a iniciativy žáků, inkluze i k rozvoji středních a vyšších odborných škol jako center celoživotního učení, jež akcentují nezbytnost celoživotního vzdělávání v 21. století.

hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash.jpg

Jednotlivé příklady metodicky podporují výzvu Implementace krajských akčních plánů II vyhlášenou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jsou řazeny podle číslování aktivit a podaktivit ve znění a specifikaci výzvy, lze je však vyhledávat i podle názvu či příslušného klíčového tématu (oblasti intervence) krajského akčního plánování.

V návrzích aktivit pro IKAP II se synergicky zúročují některé zkušenosti z probíhající realizaci IKAP I s odborným know-how garantů příslušného tématu.

 

 

Foto: Unsplash, fotobanka zdarma (Hans-Peter Gauster on Unsplash)