Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavateli jako pozice v ŠAP - webinář

Webinář určený zejména pro zástupce středních odborných škol se koná 30. září od 14 do 15.30 hodin.

Školní akční plán je velmi užitečný dokument pro plánování a uskutečňování pozitivních  změn ve škole. Spolupráce kolegů, kteří mají na starost kariérové poradenství a koordinaci kontaktů a aktivit školy se zaměstnavateli, může být jednou z nich.

Webinář na téma pozice Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a Kariérového poradce  ve školním akčním plánu (tedy v ŠAPu)  se zaměření především na výhody a obsah spolupráci obou těchto pozic pod jednou střechou. 

Tři střední odborné školy se podělí o svou inspirativní praxi a přínosy, které zavedení těchto pozic a nastavení jejich spolupráce škole a žákům přineslo. Stranou zájmu ale nezůstanou ani překážky, na které přitom v průběhu času narážely, a jak se s nimi vypořádaly. Připravili jsme prostor i pro vaše dotazy a diskusi.

NA společné online setkání se těší garanti oblastí Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli  a Kariérové poradenství včetn předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

 Program

REGISTRACE