Nepřehlédněte nový materiál Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování

Existuje množství důvodů a příčin, které vedou mladé lidi k opuštění školy před jejím absolvováním, i opatření, které mohou pomoci tyto překážky překonat. Vzhledem k tomu, že se dotýkají i dalších oblastí intervence, v nichž lze detekovat jak příčiny předčasných odchodů, tak formulovat opatření k jejich omezení, předkládáme vám materiál Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování.

Téma předčasných odchodů ze vzdělávání bylo explicitně zařazeno mezi oblasti intervence krajského akčního plánování  v souvislosti s revizí Postupů KAP ministerstvem školství v červenci 2018. Téma bylo v rámci P-KAP zařazeno do oblasti rozvoje kariérového poradenství.