Jak podporovat podnikavost?

Na tuto otázku hledali odpovědi účastníci odborného panelu projektu P-KAP a Europassu, kteří se sešli  online. První část setkání přinesla inspirativní příspěvky hlavních protagonistů, druhá část proběhla formou workshopů v pěti pracovních skupinách. Podívejme se na hlavní výstupy tohoto panelu.

Všechny důležité informace najdete na speciální stránce věnované tomuto odbornému panelu (v sekci oblasti Podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě).

Připravili jsme zde kromě představení hlavních protagonistů i podrobné výstupy z jednotlivých pracovních skupin.

Najdete zde také dvouhodinový záznam celého prvního bloku odborného panelu, v němž se hovořilo o tom, jak vypadá podpora podnikavosti napříč kraji, jak může k rozvoji podnikavých kompetencí přispět Europass. Organizátoři i úspěšní žáci mluvili o tom, co přináší účast v dlouhododébm "podnikavém projektu" Soutěž a podnikavej a představitelé Jihomoravského kraje představili své desatero podnikavosti, které cílí na plošnou podporu kompetencí k podnikvaosti ve vzdělávání.