Odborný panel k podpoře podnikavosti

Dne 31. března 2021 proběhl odborný panel projektu P-KAP a Europassu s c ílem propojit tvůrce a realizátory projektů na podporu kompetence k podnikavosti napříč Českou republikou. Na programu byly prezentace o podpoře podnikavosti v jednotlivých krajích, o možnostech záznamu podnikavosti v životopise a dalších dokumentech Europassu , příklad dobré praxe v rozvoji podnikavosti z Jihomoravského kraje a rozhovory s účastníky i tvůrcem soutěže Soutěž a podnikej. V praktické části akce se sešlo pět pracovních skupin, které řešily různé aspekty podnikavosti a které své výstupy pak představily všem účastníkům.     


 

 

 Odborný panel - pozvánka, program

Představujeme protagonisty Odborného panelu k podpoře podnikavosti

Koho zajímá rozvoj žákovské podnikavosti, iniciativy a tvořivosti?  Nahlédněte do statistiky účastníků odborného panelu

Záznam odborného panelu k podpoře podnikavosti

Výstupy z pracovních skupin: stručně, jasně, přehledně


Podnikavost v sobě ukrývá mnoho dovedností. Aby člověk něco podniknul, chce to dobrý nápad a také odvahu ho uskutečnit. Podnikavost v sobě zahrnuje i schopnost vyhledávání příležitostí, týmové práce, kreativitu nebo flexibilitu. Dovednosti spojené s podnikavostí budou navíc podle předpovědí vývoje trhu práce stále více potřeba i do budoucna.


Co je podnikavost? 

                                                                                                                              


Projekt P-KAP a Národní centrum Europass Národního pedagogického instittu ĆR uspořádali společně odborný panel, zaměřený na oblast podpory kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na online setkání se sešlo 130 účastníků, tvůrců a realizátorů regionálních či národních „podnikavých“ projektů a dalších zájemců, kteří se mohli vzájemně  inspirovat, navazovat kontakty a vytvářet konkrétní spolupráci napříč ČR.Partnery odborného panelu byli Jihomoravské inovační centrum a Nadační fond pro vzdělávání a podnikání.

V první části panelu organizátoři představili, jak tuto oblast podporuje Europass a jednotlivé kraje, jak může vypadat ekosystém podnikavosti a jaký přínos může mít podpora podnikavosti pro mladé.

Ve druhé část odborného panelu si mohli zvolit účastníci jedno z pěti témat, o němž diskutovali ve vybrané pracovní skupině. Pracovní skupiny byly určeny zejména tvůrcům a realizátorům projektů a aktivit na podporu podnikavosti  pro sdílení zkušeností a k navázání reálné spolupráce. Výstupy pracovních skupin by měly přispět k dalšímu rozvoji metodické podpory této oblasti a k vytvoření prostoru pro setkávání a sdílení zkušeností v rámci Edusítě.

Odborný panel k podpoře podnikavosti byl určený zástupcům RT KAP i IKAP, vedoucím minitýmů a tematických skupin k podnikavosti, ale i jejich členům a zástupcům spolupracujících organizací kraje (např. krajská vzdělávací centra) a zástupcům organizací podporujících podnikavost v České republice, jako jsou inovační centra, JA Czech, Schola Empirica, yourchance, Hospodářská komora ČR,  tvůrcům a realizátorům projektů, zástupcům MAS / MAP, kteří se zajímají o oblast podnikavosti a členům Edusítě se zaměřením na podporu podnikavosti.

A navíc organizátoři připravili i vědomostní soutěžní kvízy o ceny , které věnovaly: Národní centrum Europass, Centrum fiktivních firem a projekt P-KAP.


Stručně z příspěvků první části:

Europass podporuje podnikavost 

Jak podnikavost, dovednosti s ní související a zkušenosti s podnikavostí zaznamenat a prokázat zaměstnavateli? Europass, který pomáhá lidem popsat a prezentovat jejich znalosti, dovednosti a kompetence, nabízí řešení hned v několika svých službách. Do životopisu i motivačního dopisu si lze zaznamenat vzdělání, pracovní zkušenosti, absolvované projekty a brigády i dovednosti spojené s podnikavostí. Stáž nebo dobrovolnictví můžete prokázat přímo v dokladech určených pro záznam těchto zkušenosti: v dokladu o stáži nebo dokladu o dobrovolnictví. Do profilu a portfolia Europassu si lze vložit své absolvované projekty, výstupy a reference odkazující na podnikavost. Podrobnější informace najdete v článku Jak nejlépe ukázat a doložit vaši podnikavost?    


Podpora podnikavosti napříč kraji 

Zástupci realizačních týmů KAP odpovídali před odborným panelem na dotazník. V dotazníku hodnotily kraje nejprve svou úroveň podnikavosti na pětibodové stupnici. Deset krajů se zařadilo do úrovně 3-4, dva kraje hodnotily svou úroveň podnikavosti jako nejvyšší, jeden kraj je v podnikavosti v začátcích.  

Na otázku „Jaké aktivity k podpoře podnikavosti financujete z projektů KAP a IKAP“ odpovědělo dvanáct krajů, že podporuje rozvoj učitelů. Následovala odpověď přímá podpora ve škole a na třetím místě byla webová platforma nebo portál kraje, kde jeho zástupci sdílí informace k podnikavosti. Ptali jsme se také na to, zda mají kraje propojenou podnikavost s jinou oblastí intervence. Největší spolupráce je s odborným vzděláváním a propojování škol a zaměstnavatelů, následuje kariérové poradenství. Kraje prostřednictvím dotazníků sdělily i to, na čem by rády spolupracovaly. 


Cesta Jihomoravského kraje k plošné podnikavosti ve vzdělávání  

Vojtěch Krmíček z Jihomoravského inovačního centra (JIC) představil situaci v Jihomoravském kraji (JMK), který chce být konkurenceschopný a inovativní region a jako takový ví, že bez rozvoje podnikavosti to nepůjde. V krajském akčním plánování je podpora podnikavosti jedním z prioritních témat, v regionu působí zkušená instituce v práci se školami a ve vzdělávání pedagogů Lipka a také JIC, který má zkušenost s podnikavostí směrem k podnikání a chce podpořit podnikavost ve vzdělávání. Podnikavost má kraj zakotvenou ve strategiích – v regionální inovační strategii JMK 2021-2027 a v krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání JMK. Kraj má v plánu sjednotit podporu podnikavosti pod novou značkou a na webovém rozcestníku, chce realizovat aktivity v období po covidu v plném rozsahu, má v plánu aktivnější práci s řediteli, osvětu rodičům a také plánuje nastavit evaluac dopadů rozvoje podnikavosti. 

Desatero podnikavosti 

  1. Jasný nositel tématu a koordinace 
  2. Sdílená vize v rámci regionu 
  3. Silný realizační tým 
  4. Spolupráce klíčových aktérů 
  5. Aktivní osvěta podnikavosti 
  6. Politická podpora kraje a propisování do strategií 
  7. Inspirace od nejlepších 
  8. Jasně popsané přínosy pro jednotlivé cílové skupiny 
  9. Přímý kontakt s cílovou skupinou 
  10. Buďte sami podnikaví 

Podnikavé mládí – Soutěž a podnikej 

Své zkušenosti přišli na akci sdílet dva žáci střední školy, kteří se účastnili soutěže Soutěž a podnikej. Účast v soutěži jim zabrala jedno pololetí a věnovali se jí čtyři hodiny týdně. Tadeáš vytvořil ve svém projektu módní značku Butono, kde našíval vzory knoflíků na trička, a prodával tak originalitu člověka. Šárka vytvářela aplikaci pro čtenářský klub a diskuzi o knihách. Oba studenti se shodli na tom, že jim účast v soutěži hodně dala, naučili se, co obnáší podnikání, jak komunikovat s lidmi nebo si ověřovat informace. Největším přínosem jsou pro ně nové kontakty a vytvoření komunity podnikavých lidí, se kterými jsou v kontaktu, navzájem se motivují, pomáhají, řeší konkrétní problémy a předávají inspiraci. Pro podporu podnikavosti je podle nich důležitá podpora a podněty od učitelů. To vzkázal učitelům středních škol i zakladatel soutěže Soutěž a podnikej Martin Vítek. Učitelé mohou motivovat své žáky, podpořit je, zkontaktovat je s někým, kdo už soutěž zkoušel nebo kdo by mohl pomoci v jeho nápadu. Učitel by měl podle něj podporovat projektovou výuku ve škole i mimo školu a diskutovat s žáky.  


Pracovní skupiny v odborném panelu k podpoře podnikavosti hledaly cesty, jak spolupracovat a navzájem se inspirovat, jak se propojit i s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých krajů.  S výsledky jejich hledání a nacházení vás na těchto stránkách postupně také seznámíme. S výstupy pracovních skupin budeme v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě dále pracovat, rozvíjet systémovou metodickou podporu a podněcovat aktéry podpory podnikavosti ke sdílení zkušeností a spolupráci...