protagonisté panelu

Vojta Krmíček

_foto_vojta_Krmicek.jpg

JIC, podpora podnikavosti ve vzdělávání

Vojta se dlouhodobě věnuje podpoře podnikavosti ve vzdělávání a zároveň práci se vznikajícími firmami a startupy na půdě JIC. Je lektorem, konzultantem a koučem nejen pro majitele vznikajících firem, ale v posledních letech také pro prostředí škol a univerzit, do kterých přináší témata podnikavosti, podnikání, silných stránek a aktivního přístupu k životu. Mezi jeho oblíbená témata patří firemní kultura a leadership, work-life balance, technologické trendy, Lean startup metodologie a vzdělávání. Dříve se věnoval výzkumu v oblasti síťové bezpečnosti na půdě Masarykovy univerzity a CESNETu.


 

 Martin Vítek

Martin Vitek.jpeg

 je zakladatelem Soutěž & Podnikej a předsedou správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání.  Soutěž & Podnikej vznikla v roce 2016 na základě jeho zkušeností při studiu na DePaul University v Chicago, IL a od té doby se věnuje jedinému cíli, a to je vytvořit podnikavé Česko.


 

 

 

 

Tadeáš Kapic

Tadeas Kapic.jpg

 je studentem 1. ročníku Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2017 se zúčastnil 2. ročníku Soutěž & Podnikej a od té doby sám podniká. Učí marketing praktickou cestou v soutěži Content Combat, získává pozornost diváků při firemních on-line streamech ve službě Attention.camp a pracuje na volné noze jako designér a markeťák.


 

 

 

 

Šárka Dvořáčková

Sarka_Dvorackova.jpg

je studentkou 3. ročníku Gymnázia Boskovice. Právě prostřednictvím školy se dozvěděla o programu Soutěž & Podnikej. V roce 2019 se zúčastnila jeho 4. ročníku, což v ní poprvé vzbudilo podnikavost. Absolvováním se začlenila do komunity mladých, aktivních lidí. Nyní pracuje v redakci Soutěž & Podnikej, věnuje se marketingu a online komunikaci.


 

 

Katka Lichtenberková

Katka Lichtenberk.jpg

 je odbornou garantkou oblasti podnikavosti, expertkou na téma finanční gramotnosti, zkušená lektorka, autorka publikací a článků, metodických a didaktických materiálů, různých výukových aktivit a programů pro učitele i žáky. Vystudovala obor Podniková ekonomika a management na VŠE v Praze a následně tamtéž absolvovala Doplňkové pedagogické studium. Byla u zrodu projektu Finanční gramotnost do škol společnosti yourchance, kde nyní působí jako člen expertního týmu. Podnikavosti se věnuje v NPI v projektu P-KAP a při přípravě podkladů pro revize RVP jako garant vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (...a svět příležitostí). Životní motto: "Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti." (Tomáš Baťa).


 

 Irena Palánová

xx.JPG

vede Národní centrum Europass od roku 2014, specializuje se na evropský trh práce, mezinárodní spolupráci a projektový management.  Vystudovala ekonomii a sociální politiku na fakultě sociálních věd UK. Lektorovala přípravu projektů ve školách. Pro vzdělávací instituce píše a řídí inovační projekty v odborném vzdělávání, které zahrnují elektromobily, kvalifikace, kvalitu i akční plánování. Spolupracuje s UNESCO a Evropskou komisí, ale také s dobrovolnickými centry. Na Europassu jí baví, že má pro každého ten správný doklad a funguje stejně dobře u nás i v jiných státech EU.