Účastníci panelu

Na první části odborného panelu projektu P-KAP a Centra Europass, které bylo věnované prezentacím hlavních protagonistů, se sešlo 126 účastníků. 72 z nich se zapojilo ve druhé části do činnosti pěti pracovních skupin.

Koho jsme přivítali na odborném panelu k podpoře žákovské podnikavosti, tvořivosti a iniciativy? Kromě členů pořádajících a partnerských institucí se zúčastnili zástupci škol - základních, středních (gymnázií i SOŠ), vyšších odborných i vysokých. Dále zástupci inovačních a vzdělávacích organizací a center, ať už se orientují na oblast techniky, digitálních technologií, environmentální nebo na umělecké aktivity. Nechyběli lidé z organizací pořádajících nejrůznější projekty a soutěže zaměřené na podporu podnikavosti a představitelé krajů, místních akčních skupin, mětských úřadů a Hospodářské komory.

126 účastníků si v první části vyslechlo vystoupení všech prezentujících a 72 z nich pokračovalo i ve druhé, workshopové části programu, který byl věnovaný práci ve skupinách.