Co je podnikavost?

Jak definujeme podnikavost jako kompetenci? Pro odpověď na tuto otázku vytvořila Evropská komise Evropský rámec kompetence k podnikavosti EntreComp. Jde o referenční rámec pro lidi, kteří se zajímají o učení a rozvoj znalostí, dovedností a postojů, které vytváří podnikavé myšlení.  

                                                                   

EntreComp definuje podnikavost jako schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, kulturní nebo společenské. EntreComp rozlišuje tři oblasti kompetencí: 1. nápady a příležitosti, 2. zdroje a 3. do akce a v nich patnáct kompetencí, které dohromady tvoří podnikavé myšlení (mindset). Najdeme mezi nimi například tvořivost, plánování a řízení, přebírání iniciativy, učení se skrz zkušenost nebo mobilizaci zdrojů a ostatních. Tyto kompetence mohou být mapovány od základní úrovně až po expertní, rámec je proto využitelný pro všechny schopnosti.  

Podnikavé myšlení můžeme najít v různých prostředích - v práci, ve sportu, v dobrovolnictví, v komunitě nebo ve třídě. Může být využíván k hodnocení dovedností, k vytvoření příležitosti k učení, k podpoře pracovníků, k vytváření kariérových plánů, k podpoře start-upů nebo k řízení politického vývoje. Pomáhá lidem rozvíjet životní dovednosti, pečuje o budoucí lídry a vytváří společnost podnikavých Evropanů. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en