Podnikavost, inkluze, výuka cizích jazyků - inspirace pro akční plánování v Plzeňském kraji na webináři P-KAP

Inspirace pro rozvoj podnikavosti, společného vzdělávání a výuky jazyků na SŠ a VOŠ v Plzeňském kraji – to je téma webináře projektu P-KAP, který se koná 8. prosince.

Webinář je určený zejména pro ředitele SŠ a VOŠ, pro členy plzeňského realizačního týmu KAP a I-KAP a další aktéry v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání v kraji. Představíme vám aktuální pojetí zmíněných oblastí včetně nových trendů  a očekávaného vývoje, možnosti, jak rozvíjet podnikavost, inkluzi či jazykové vzdělávání v rámci školy či jak je podporovat ze strany zřizovatele a kraje. Webinář projektu Podpora krajského akčního plánování pořádá odborná garantka v Plzeňském kraji Pavla Chocholová spolu s garantkami příslušných oblastí Kateřinou Lichtenberkovou, Helenou Kumperovou a Jitkou Kunčarovou.

Webinář Inspirace pro akční plánování v Plzeňském kraji z oblastí podnikavosti, inkluze a rozvoje výuky jazyků na SŠ a VOŠ se koná 8. prosince od 9.00 do 10.30 hodin v prostředí MS TEAMS.

Registrace

Program