Jak naplnit Šablony I a vzdělávat své učitele? Katalog akreditovaných seminářů NIDV

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) využitelné v tematických oblastech krajského akčního plánování nabízí mimo jiné Národní institut pro další vzdělávání. V jeho aktuálním katalogu najdete seznam nabízených seminářů včetně hodinových dotací v oblastech: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, Inkluze, Výchova k podnikavosti, Kariérové vzdělávání, Projektová výuka, Osobnostně sociální rozvoj, Polytechnické vzdělávání, ICT, CLIL ve výuce na SŠ