Odborný panel P- KAP: Inspirace pro stáže a praxe žáků i pedagogů

Jak formulovat zadání (nejen) pro zahraniční odborné stáže či praxe žáků nebo pedagogů? A jak přínosy a dopady těchto studijních či pracovních pobytů hodnotit? Školy zapojené do programů mobilit Erasmus+ už vědí, že velmi praktickým nástrojem je ECVET (Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání). Umožňuje přijímací a vysílající organizaci ve vzájemné shodě srozumitelně a jasně popsat, co se má účastník stáže (v rámci počátečního i dalšího vzdělávání) na pracovišti naučit a jak (nejlépe prostřednictvím praktických úkolů) mu budou získané znalosti a dovednosti na závěr jeho stáže ohodnoceny a po návratu do své domovské organizace uznány. A to bez nutnosti následného přezkušování a zbytečného prodlužování vzdělávací cesty jednotlivce. 

Zkušenosti projektů mobilit s formulací vstupních požadavků na žáka a tedy i na to, jaké výsledky učení má v průběhu pobytu na pracovišti získat jak lze dosažené výsledky učení ověřit prostřednictvím hodnoticích úkolů v rámci jednotek výsledků učení ukazují, že ECVET může být velmi praktický nástroj i při spolupráci s tuzemskými firmami. Zajímavou inspirací při tvorbě školních akčních plánů a plánů aktivit je nejen využití tohoto nástroje v oblasti rozvoje odborného vzdělávání, ale i jeho provazba do dalších tematických částí ŠAP/PA, např. podpory polytechnického vzdělávání, kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti, kdy je možné zohlednit také potřeby žáků nadaných nebo naopak žáků se vzdělávacími obtížemi, či do oblasti rozvoje celoživotního učení (DVPP) aj. 

Zmíněné inspirativní příklady přinesl Odborný panel P-KAP, který se uskutečnil společně s Jednáním Koordinačního centra pro ECVET v rámci druhého ročníku Evropského týdne odborných dovedností s podtitulem „Objev svůj talent!“ v listopadu 2017.  Informaci z jednání, bližší představení ECVET i zkušenosti z týmů KAP Karlovarského a Ústeckého kraje, dvou škol (SŠ logistická Dalovice, Střední odborné školy stavební a strojní v Teplicích) najdete zde.