Inspirace z Odborného panelu P-KAP

24. dubna 2018 se v Evropském domě uskutečnil další Odborný panel projektu P-KAP ve spolupráci s evropskými iniciativami Europass a EQF. Zaměřil se na vztah akčního plánování k dalšímu vzdělávání pedagogů, tentokrát s důrazem na tzv. nepovinné oblasti intervence: výuku cizích jazyků, čtenářskou a matematickou gramotnost a ICT kompetence. A aby dostali účastníci, jichž se sešlo rekordních 67, co nejširší paletu informací, inspirací a příkladů z praxe, přispěla se svým blokem i Digikoalice.

Všechny prezentace z bohatého programu Odborného panelu jsme připravili i pro vás  - stačí kliknout na téma, které vás zajímá!

S Europassem se neztratíte: Europass – dodatek k osvědčení 2018

European Qualifications Framework  – Evropský rámec kvalifikací

Školní akční plánování a jeho vztah k DVPP: Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, Čtenářská a matematická gramotnost

Digitální gramotnost ve stavebním projektování

Aktuality z DigiKoalice a Strategie digitálního vzdělávání

Digital Skills and Job Coalition: Digital Opportunity Scheme

Modulová výuka a digitalizace

Digitální vzdělávání? Pokud chceme něco změnit, musíme začít u učitelů... (Gymnázium Polička)