Ohlédnutí za konferencí P-KAP

Pojďte nahlédnout do atmosféry Příběhu krajského akčního plánování, závěrečné konference projektu P-KAP.

Nabízíme vám příběhy našich protagonistů - zástupců více než tisícovky středních a vyšších odborných škol, realizačních týmů KAP ve všech krajích a jejich partnerů i pracovníků projektu - odborných garantů v krajích i garantů jednotlivých obsahových oblastí akčního plánování, ale i týmu datové podpory a managementu projektu v jejich prezentacích, fotogalerii i elektronickou brožuru Školní akční plán v životě školy a zajímavosti z krajského i školního akčního plánování.

Pominout samozřejmě nemůžeme ani protagonisty panelové diskuse, která se zabývala budoucností akčního plánování ve vzdělávání. Zúčastnili se jí Jan Mušuta za MŠMT, Ondřej Andrys za ČŠI, Arnošt Veselý za Strategii vzdělávací politiky 2030+, Ivo Jupa na NPI ČR, Antonie Ondrouchová zastupovala projekt P-KAP a Filip Kuchař nabídl zkušenosti z implementace krajského akčního plánu v Praze.

Napsali o konferenci: metodický webový portál MŠMT edu.cz