Co mohou dělat pracovníci školního poradenského pracoviště v nouzovém režimu?

Školy jsou zavřené, společné vzdělávání se nekoná, občasné setkávání virtuálních tříd nebo skupin žáků s pedagogem ho připomíná jen vzdáleně. Co mohou v této situaci nabídnout pracovníci školního poradenského pracoviště? S následujícími příklady v praxi škol se setkali garanti inkluze projektu Podpora krajského akčního plánování. 

Speciální pedagog

K podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou přispívat speciální pedagogové školních poradenských pracovišť i při výuce na dálku: například tak, že jsou v kontaktu jak s žáky s SVP a jejich rodiči, tak s pedagogy jednotlivých předmětů. Na základě požadavků vyučujících vyhledávají vhodný výukový materiál nebo materiály upravují tak, aby vyhovovaly konkrétním speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Bývají přizváni i do Classroom učeben (či jiných virtuálních výukových prostředí) jednotlivých kantorů, kde vidí jejich požadavky.

Školní psycholog

albert-pentek-f0U0NQ_3HDI-unsplash.jpg

Psychologové školních poradenských pracovišť mají dvě základní možnosti, jak v současné době pomoci. První z nich jsou doporučení pro žáky, rodiče i pedagogy na různá témata týkající se současné situace: jak si zorganizovat práci a čas, zásady psychohygieny, protistresová opatření, sumarizace, utřídění a zprostředkování užitečných doporučení (vhodné formy komunikace, poskytování zpětné vazby, reakce na negativní podněty, důležité kontakty na psychologickou či psychiatrickou pomoc atd.), které vycházejí z požadavků pedagogů a vedení školy, ale mohou být i iniciativní nabídkou ze strany těchto odborníků.

Druhou možností pomoci, je online poradenství pro žáky, pedagogy, případně i rodiče – v době karantény a omezení reálných sociálních kontaktů může mít význam už samotné vyslechnutí klientů, pomoc lze poskytnout s vypracováním studijního plánu, s výběrem studijních priorit, s tipy na trávení volného času v karanténě a v neposlední řadě i konkrétní doporučení na další odbornou psychologickou či psychiatrickou pomoc (omezení pohybu, dlouhodobé soužití členů rodiny může být spojené s napětím, vyostřením sporů, nervozitou z nejistoty, u lidí pracujících z domova vč. pedagogů se může zvyšovat stres z intenzivního souběhu různých rolí v jednom prostředí. To vše může velmi negativně ovlivňovat psychiku žáků, ale i pedagogů. Pozornost je v tomto období vhodné věnovat i žákům, jejichž rodiče jsou v zaměstnání vystaveni velkému tlaku, fyzickému i psychickému vyčerpání i ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií.

Asistent pedagoga

Asistenti pedagoga by mohli být v některých školách nápomocí například při výuce žáků, kteří potřebují podporu kvůli sociálnímu znevýhodnění. V některých rodinách může být problém zajistit žákovi vše potřebné pro online výuku, někteří žáci nemají potřebnou podporu pro domácí učení – to může významně zvyšovat riziko jejich školního selhání a vyústit v předčasné odchody ze vzdělávání. Pomocí může být například zapojení asistenta pedagoga do podpory možností offline výuky, udržování častějšího telefonního kontaktu s těmito žáky – užitečné tipy pro různé skupiny sociálně znevýhodněných žáků zpracovala např. humanitární organizace Člověk v tísni: https://www.clovekvtisni.cz/podnety-pro-ucitele-a-skoly-v-nouzovem-stavu-s-ohledem-na-socialne-znevyhodnene-deti-6525gp

Další tipy na zapojení asistentů pedagoga a školního asistena v době karantény (vč. legislativní opory)http://www.asistentpedagoga.cz/co-mohou-delat-asistenti-v-dobe-zrusene-prezencni-vyuky-ve-skolach


Dak, Foto: Unsplash, fotobanka zdarma (Albert Péntek on Unsplash)