V březnu se uskutečnilo více než 140 setkání se zástupci škol

Koho přizvat k přípravě školního akčního plánu? Co všechno se může skrývat pod pojmem polytechnické vzdělávání nebo podpora podnikavosti? Jaké cíle si v jednotlivých oblastech stanovit do prvního akčního plánu? Na tyto a řadu dalších otázek dostávají ředitelé škol a jejich týmy připravující ŠAP odpovědi na seminářích, workshopech a při osobních konzultacích s garanty projektu P-KAP. V březnu 2017 se těchto setkání uskutečnilo po celé republice více než 140.