Webináře P-KAP únor - březen 2021

Letošní úvodní série webinářů nabídla devět online setkání k aktuálním tématům akčního plánování určeným pro vedení i pedagogy středních škol a vyšších odborných škol, zástupce krajů i pro další zájemce o konkrétní témata. V odkazem vám nabízíme záznamy webinářů zveřejněné na Youtube. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.