Jak naplnit krajský akční plán?

Inspiraci realizačním týmům v krajích nabízejí nově zveřejněná pojetí jednotlivých tematických oblastí, která zpracovává projekt P-KAP. Jak konkrétně může kraj podpořit výchovu k podnikavosti, co všechno patří do polytechnického vzdělávání, jak motivovat školy k tomu, aby se zapojily i do celoživotního vzdělávání dospělých? Jaké jsou trendy a tendence v jednotlivých oblastech, s jakými předpoklady lze v tuzemském prostředí počítat a jaké aktivity mohou střední a vyšší odborné školy rozvíjet?

Z ucelených pohledů na jednotlivá obsahová témata krajského akčního plánování budou postupně vznikat verze přizpůsobené pro potřeby různých cílových skupin.

Jako první je k dispozici verze pro členy týmů, kteří se v krajích podílejí na realizaci svých akčních plánů. Najdete je v sekci METODICKÁ PODPORA/OBLASTI INTERVENCÍ vždy na první stránce po rozkliknutí příslušné oblasti.