Projekty více škol - inspirace na webináři P-KAP

Akční plánování a projekty více škol - to je název webináře, který 30. listopadu od 15 hodin pořádá projekt P-KAP v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Projekty, na kterých spolupracuje více škol, umožňují rozvíjet podnikavost žáků i učitelů. V projektech mohou být zapojeny nejen střední školy různých typů, ale i školy různých stupňů. Tyto projekty tak mohou přispívat k přirozené podpoře tvořivého, iniciativního prostředí ve školách. Pojďte se společně s námi podívat na přínos konkrétních aktivit ze tří středních škol a jedné VOŠ. Dozvíte se, jak takové projekty mohou být podpořeny ze strany zřizovatelů škol a krajů a jak je uchopit v procesu akčního plánování. Webinář je určený především pro učitele SŠ a ZŠ, členy realizačních  týmů KAP a MAP. Pořádá ho projekt Podpora krajského akčního plánování v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Program

Registrace