Pozvánka na semináře pro tvůrce ŠAP

Pro tvůrce školních akčních plánů (ŠAP), kteří se chystají tvořit ŠAP poprvé, jsme připravili semináře ke klíčovým tématům akčního plánování.

Vybírat můžete z termínů v Praze a v Brně. Níže najdete seznam všech seminářů, včetně termínů a místa konání.

Každý seminář bude zaměřen na představení principů akčního plánování ve třech vybraných oblastech intervencíObsah seminářů byl navržen tak, aby v jejich průběhu načerpali potřebné informace především ti zástupci škol, kteří s psaním ŠAP zatím nemají mnoho zkušeností. Seminář je určen nejen pro školy, ve kterých ŠAP nebyl napsán, ale i pro jednotlivce, kteří se k psaní (příp. revidování) ŠAP v jejich škole chtějí připojit.

Semináře povedou naši odborní garanti intervencí ve spolupráci s odbornými garanty v krajích.

Před seminářem doporučujeme prostudování základních metodických materiálů pro psaní ŠAP, které najdete na stránkách P-KAP v sekci Metodická podpora: Materiály metodické podpory pro období KAP II, r. 2019–2022.

 

Na seminář se můžete přihlásit kliknutím na vybraný termín. Otevře se Vám přihlašovací formulář, v němž se zaregistrujete. Počet míst je omezený.


Seminář 1

program:

 • Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Termíny:

 • Praha 6. 2. 2019 10:00–15:00, Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 1330/11, Anděl, 150 00 Praha-Smíchov - kapacita semináře naplněna
 • Brno 14. 2. 2019 10:00–15:00Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno - kapacita semináře naplněna

 


 

Seminář 2

program:

 • Podpora inkluze
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Rozvoj kariérového poradenství

 

Termíny:

 • Praha 13. 2. 2019 10:00–15:00Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 1330/11, Anděl, 150 00 Praha-Smíchov - kapacita semináře naplněna
 • Brno 21. 2. 2019 10:00–15:00Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno - kapacita semináře naplněna

 


 

Seminář 3

program:

 • Digitální kompetence
 • Čtenářská a matematická gramotnost
 • Rozvoj výuky cizích jazyků

Termíny:

 • Praha 20. 2. 2019 10:00–15:00Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 1330/11, Anděl, 150 00 Praha-Smíchov - kapacita semináře naplněna
 • Brno 7. 2. 2019 10:00–15:00Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno - kapacita semináře naplněna

 

V případě dotazů kontaktujte prosím odborného garanta ve Vašem kraji.

Těšíme se na viděnou na seminářích.

Tým P-KAP