Videometodiky k povinným oblastem školních akčních plánů

Školám, které zpracovávají svůj první školní akční plán či plán aktivit, nabízíme kromě prezenčních seminářů i videometodiku ke všem povinným oblastem intervence.

Videometodiku, ve které shrnujeme základní informace o tvorbě ŠAP, najdete na stránce podpory ŠAP/PA.

Garanti jednotlivých oblastí vám prostřednictvím videometodik představí okruhy, z nichž můžete podle situace vaší školy vybírat konkrétní aktivity, a provedou vás procesem strategického plánování a vlastní tvorby školních akčních plánů.

Videometodiky zaměřené na konkrétní témata naleznete přímo na stránkách jednotlivých oblastí intervence: