Think tank: prostor pro dobré nápady

Think tanks, platformy pro setkávání odborníků, jsme vytvořili ve všech povinných tematických oblastech akčního plánování (v oblastech intervencí). A postupně začínáme naše "myšlenkové nádrže" plnit.