Změny na dodatcích k osvědčení zachycují nové hodnocení maturit i úlevy pro vybrané obory

Europass dodatky k osvědčení pro absolventy maturitních oborů obsahují nově procentuální hodnocení společné části  maturitní zkoušky a odpovídají novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. Změny se nově týkají také dodatků k osvědčení pro absolventy zdravotnických a sociálních oborů v souvislosti s úlevami z maturit podle nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky.

Na absolventy zdravotnických a sociálních oborů se podle nového opatření mohou vztahovat dvě varianty maturitních zkoušek, a tudíž i dvě podoby Europass dodatků k osvědčení. Obě varianty se liší v části 5 informace o hodnocení společné části maturitní zkoušky na dodatku. Rozdílný je i způsob získání dodatku k osvědčení.

 

Varianta A: uplatnění výjimky

Dle opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky se mění podoba dodatku pro absolventy, kteří odpracovali nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona, v rámci pracovněprávního vztahu, v rámci praktického vyučování nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, a využijí této výjimky při maturitě. Hodnocení společné části maturitní zkoušky v části 5. na druhé straně dodatku k osvědčení se těchto absolventů nebude týkat, na dodatku by proto být umístěno nemělo.  

Dodatek k osvědčení pro příslušný obor pro tyto absolventy získáte vyplněním žádosti na hlavní straně databáze https://edo.europass.cz/cs/ prostřednictvím tohoto formuláře.  Pokud máte zájem o dvě a více jazykových verzí, prosím, uveďte tuto informaci do poznámky “Další informace ke korespondenční adrese”. 

Varianta B: výjimka z maturity nenastane 

Dodatek k osvědčení bude obsahovat rozšířené informace o procentuálním hodnocení společné části maturitní zkoušky v části 5. na druhé straně dokladu. Při vydávání této varianty dodatků nic nemění. Po přihlášení do databáze na https://edo.europass.cz/cs/ si v záložce “Vyhledat a stáhnout Europass - dodatek k osvědčení” najdete příslušný dodatek a vydáte jej obvyklým způsobem.

Pro absolventy učebních oborů se na dodatku k osvědčení nic nemění.  

Střední školy si mohou stahovat dodatky k osvědčení s aktuálním školním rokem 2020/2021 pro své absolventy v databázi https://edo.europass.cz/cs/ od března 2021. Dodatky k osvědčení dostává zdarma dlouhodobě 70 % absolventů středních škol v ČR, tj. přibližně 65 tisíc absolventů ročně. Využijí ho jako přílohu k životopisu při hledání pracovních příležitostí nebo dalším studiu doma i v zahraničí. 

 

Soubory ke stažení:

 Metodika úpravy maturitní zkoušky

 Ukázka dodatku – varianta A

 Ukázka dodatku – varianta B

 

Další informace a odkazy:

Databáze dodatků k osvědčení

Informace o dodatku k osvědčení na webu europass.cz 

Infografika o dodatku k osvědčení