Odborný panel P-KAP na téma Průmysl 4.0

23. září 2020 se koná odborný panel projektu P-KAP, který se uskuteční ve spolupráci s mezinárodní

    sítí EQAVET na téma  Nové kompetence ve vzdělávání, průmysl 4.0, digitalizace a automatizace.

       Panel se uskuteční v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetika ČVUT,

                                                 Národního centra průmyslu 4.0.