Jak podporovat začleňování žáků do kolektivu - webinář P-KAP

Úspěšné začleňování žáků do kolektivu je téma i pro střední školu. V rámci tematické oblasti Podpora inkluze se mu budeme věnovat na webináři dne 15. listopadu. 

Hovoříme-li o úspěšném začleňování různorodých žáků do kolektivu, bývá to obvykle spojeno se systematickou, soustavnou činností pedagogů, vedení školy i školního poradenského pracoviště, jež by měly být součástí plánování dění ve škole. Webinář, který připravili garanti oblasti intervence Podpora inkluze, se bude snažit odpovídat nejen na otázku, co může pro své žáky udělat učitel, ale také, jak může škola pomoci pedagogům, aby měli na tuto náročnou oblast své profese dostatečnou kapacitu, potřebné odborné informace a podporu. Webinář se uskuteční 15. 11. od 14 hodin v prostředí MS TEAMS.  Akce je určena především pro vedení škol, pracovníky školních poradenských pracovišť a středoškolské pedagogy.

Program

Pozvánka a registrace