Praktické vyučování na SŠ a VOŠ v době karantény

Jaké mají střední a vyšší odborné školy možnosti realizovat praxe a praktické vyučování, když se žáci a studenti nedostanou do školních dílen, laboratoří, do školních provozů ani na pracoviště zaměstnavatelů? Přinášíme vám praktické tipy a inspirativní zkušenosti s netradičními cestami k rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí žáků i v předmětech praktické výuky, které mohou zvládnout školy samy, i příklady, jak mohou v těchto nelehkých podmínkách pomoci jejich partneři z řad zaměstnavatelů. Vše podstatné v článku garantky intervence Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli v projektu Podpora krajského akčního plánování Mgr. Martiny Kaňákové. + Přehled o možnostech komunikace a nástrojích vzdělávání na dálku vč. popisu jejich využití připravil odborných garant KAP pro Středočeský kraj Mgr. Jiří Havlík.