Co přinesla konference a odborný panel Digitalizace, polytechnika, inovace ve vzdělávání

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Pomůcky vyrobené žáky na 3D tiskárně, školní chatbot naprogramovaný nadšenci pro IT během studia, nové možnosti tvorby výukových materiálů – i tato témata přinesla Konference a odborný panel projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) "Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání", která se uskutečnila 16. října 2019 v pražském Hotelu Iris EDEN. 

Účastníci se seznámili s novými trendy v polytechnickém vzdělávání, v rozvoji digitálních kompetencí i s inovativními metodami ve výuce, které jsou mnohdy umožněné právě digitalizací. Hovořilo se rovněž o problémech, na které školy narážejí, i o způsobech, jakým je řeší. Data vycházejí mj. z plošného dotazníkového šetření potřeb škol projektu P-KAP ze závěru loňského roku a ze zkušeností škol zapojených v krajském akčním plánování. Důležitým tématem byla i srozumitelnost výsledků vzdělávání pro tuzemské i zahraniční partnery a zaměstnavatele a způsoby, jimiž lze podpořit kvalitu mobility (nejen) pedagogických pracovníků.

V odpoledních workshopech si zájemci vyzkoušeli práci s 3D tiskárnami Y Soft vč. tvorby modelů pro tisk, podrobně se seznámili s možností dalšího využití všech výukových materiálů k elektromobilitě (výstupů končícího mezinárodního projektu Green Wheels), zástupce společnosti Microsoft předvedl, jak je ve školních podmínkách možné vytvořit si vlastního chatbota,  a zájemci o zahraniční mobilitu se dozvěděli praktické informace, jak získat a maximálně využít zkušenosti ze zahraničí.

Akce proběhla ve spolupráci se sítí pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání EQAVET a s projektem Green Wheels v rámci Evropského týdne odborných dovedností.  

Prezentace ke stažení: