Green Wheels

GW 600x600.jpg NÚV je zapojen do mezinárodního projektu s názvem “Green Wheels - obsluha, opravy a servis hybridních a elektrických vozidel”, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus +. 

Rozvoj hybridních a elektrických vozidel je jednou z priorit politiky EU. Většina středních odborných škol není na tuto výzvu dostatečně připravena. Témata týkající se oprav a údržby hybridních a elektrických vozidel často v učebním plánu škol chybí. Učitelé zároveň nemají k dispozici vhodné výukové materiály na toto téma. Projekt se snaží tuto mezeru zaplnit a vybavit učitele potřebnými znalostmi a dovednosti pro výuku těchto témat.

Projekt si klade za cíl vytvořit inovativní učební a výukové materiály založené na uplatňování moderních pedagogických přístupů v dané oblasti, které budou volně přístupné pro uživatele. V průběhu projektu budou vytvářeny zejména pracovní listy pro žáky, materiály pro učitele, on-line obrazový výkladový slovník technických výrazů v jazycích projektových partnerů, videozáznamy z výuky a moduly interaktivní on-line výuky pro učitele. Projekt klade důraz na využívání inovativních metod výuky, jako jsou např. metoda kritického myšlení, badatelsky orientovaná výuka, učení založené na dotazování, kolaborativní učení a metoda tzv. převrácené třídy.

V rámci projektu budou dále vytvářeny jednotky výsledků učení v souladu s principy ECVET (http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/ecvet) pro oblast provozu a servisu hybridních a elektrických vozidel.

Projekt realizuje 14 partnerů ze 4 zemí: České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Spojeného království (Velké Británie). Hlavním koordinátorem projektu je česká organizace Centre for Modern Education (CfME), která má rozsáhlé zkušenosti s mezinárodními projekty v oblasti vzdělávání. CfME má pobočky v ČR, SR a Maďarsku; tyto pobočky se podílejí na řízení projektových činností. V každé z partnerských zemí je do projektu zapojena jedna automobilní škola, jedna profesionální organizace v daném odvětví a jedna přední instituce v oblasti vzdělávání. Jedním z partnerů je i Národní ústav pro vzdělávání.

Ke stažení:

Brozura o projektu Green Wheels Brozura o projektu Green Wheels (1,24 MB)

Informace o projektu v oblasti odborného vzdělávání Informace o projektu v oblasti odborného vzdělávání (502,19 KB)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS.jpg

Název projektu:

Green Wheels – Operation, Repair and Service of Hybrid and Electric Cars

(Zelená kola – obsluha, opravy a servis hybridních a elektrických vozidel)

Erasmus +, KA2 - Sector skills alliances for design and delivery of VET

Trvání projektu:

1.11.2016 - 31.10.2019 (36 měsíců)

Kontaktní údaje:

PhDr. Viola Horská – koordinátorka projektu za NÚV, e-mail: viola.horska@nuv_cz 

Další informace o projektu najdete na adrese:

www.gwproject.eu