Všech 14 krajů  má schválený svůj první Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP I), dokončují projekty jeho implementace, na něž mohou čerpat finanční podporu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. Vytvořeny a MŠMT postupně schváleny jsou i KAP II a jejich implementační projekty pro druhé období krajského akčního plánování.